ArhivART Books
Valentin Cernat, Mihai Șovăială, Livia Fălcaru, Anna Grozavu, Alexey Grinja, Michele Bressan, Bogdan Gîrbovan

February 5, 2018 7:25 pm Published by Leave your thoughts

ArhivART Books

Vernisaj: 1 noiembrie, ora 19.00

Expoziția preia dezideratul mai general al proiectului cultural arhivART de a prezenta artiști ce lucrează cu arhive – colecționând, apelând la fotografii vernaculare și la alte produse flea market, recontextualizând dar și producând ex nihilo, exhibând afecte, amintiri, materii și materiale personale.

În spațiul cultural book friendly al Galeriei Posibile un grup de foarte tineri artiști, autori ai unor cărți ce cochetează cu mecanismul arhivei, vor deconspira un proces în același timp public și privat: ieșirea din carte, culisajul intermedial între imperiul cărții și cel al instalației, între mediul apolinic al lecturii și contemplării și spațiul uneori dionisiac, interactiv al galeriei.

Fie că este vorba despre un dicționar de fine afecte contemporane, încă neexistente în limbaj, pe care Livia Fălcaru le ilustrează cu o mână sigură și inspirată pe hârtie și perete, de un catalog cool de mașini care își înscenează propriul vernisaj cu miros de brad în interiorul unei rable părăsite în fața galeriei (Alexey Grinja), de o arhivă personală înscenată ce deconspiră mecanisme subtile ale memoriei, timpului subiectiv ori ale sinelui oglindă (Anna Grozavu), problema intermedialității va fi mereu prezentă. Comentariul estetic este însoțit de unul socio-politic, pregnant atât în cazul proiectului Annei Grozavu care livrează o taxonomie a fotografiei comuniste – cu specii de bebeluși nud pe pătură, școlari cu flori, nuntași dionisiaci– cât și în cazul proiectului 4m3 în care Valentin Cernat și Mihai Șovăială cercetează istoria Canalului Dunăre – Marea Neagră apelând la un reenactment al ritualului cotidian al deținuților de a săpa o groapă de 4m3 de pământ și, nu în ultimul rând, la o arhivă proaspăt desecurizată de rapoarte CIA.

Raluca Oancea

——————————————————————————–

Cărți-arhivă ce pot fi răsfoite la Galeria Posibilă:
• VALENTIN CERNAT, MIHAI ȘOVĂIALĂ – 4m3
• LIVIA FALCARU – Dictionary of Obscure Sorrows
• ANNA GROZAVU – Păstrează copia și nu uita originalul
• ALEXEY GRINJA – Autoportret
• MICHELE BRESSAN, BOGDAN GÎRBOVAN – R.A.P.I.
——————————————————————————–

Perioada expoziției: 1 – 8.11.2017
Program de vizitare: joi – sâmbătă: 16:00 – 20:00

Arhivart este un proiect UNARTE, susținut financiar de către AFCN.

EN

This exhibition adopts the more general aim of the arhivART cultural project of presenting artists who work with archives – those who collect and draw on vernacular photographs and other flea market products, and re-contextualize, while also producing ex nihilo, and exhibit affects, memories, personal matter and material.

In the book-friendly cultural space of Galeria Posibilă, a group of very young artists, authors of books that flirt with the mechanism of the archive, will demystify a process both public and private at one and the same time: the escape from the book, the intermedial space between the realm of the book and that of the installation, between the Apollonian space of reading and contemplation and the at times Dionysian, interactive space of the gallery.

Whether a dictionary of delicate contemporary emotions yet to exist in language, which Livia Fălcaru illustrates with a steady and inspired hand on paper and walls, a stylish catalogue of cars which stages its own vernissage redolent of fir trees inside an abandoned car located outside the gallery (Alexey Grinja) or a staged personal archive that reveals the subtle mechanisms of memory, subjective time and the looking-glass self (Anna Grozavu), the issue of intermediality will be a constant presence. The esthetic commentary is accompanied by a socio-political critique evident both in the case of the project by Anna Grozavu, who creates a taxonomy of communist photography (including different species of naked baby on blankets, school children with flowers and Dionysian wedding guests), and that of the 4m3 project in which Valentin Cernat and Mihai Șovăială study the history of the Danube-Black Sea Canal through a reenactment of the prisoners’ daily ritual of digging a 4-square meter hole and, not least, a freshly declassified cache of CIA reports.

Raluca Oancea

——————————————————————————–

The following books/archives can be browsed at Galeria Posibilă:
• VALENTIN CERNAT, MIHAI ȘOVĂIALĂ – 4m3
• LIVIA FALCARU – Dictionary of Obscure Sorrows
• ANNA GROZAVU – Keep the Copy and Don’t Forget the Original
• ALEXEY GRINJA – Self-portrait
• MICHELE BRESSAN, BOGDAN GÎRBOVAN – R.A.P.I.

——————————————————————————–

Date of exhibition: 1-8.11.2017
Visiting times: Thursday-Saturday: 4-8 pm

ArhivART is an UNARTE project and supported financially by the AFCN.

Categorised in:

This post was written by Galeria Posibilă

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *