WHY DOES IT FEEL LIKE MY EYES DON’T BELONG TO ME // Alina Ion

May 18, 2021 3:44 pm Published by Leave your thoughts

You can check-in online for WHY DOES IT FEEL LIKE MY EYES DON’T BELONG TO ME exhibition here (21th May – 13th June).

“În urma procesului de lucru afectat de lipsa unui spațiu de depozitare ori de lipsa unui atelier, ceea ce a presupus de-a lungului timpului pentru mine existența unei părți distructive a lucrărilor ori de abandonare a acestora, intenția acestei expoziții a fost de a acționa în sens invers.
Acumularea unor fragmente din lucrări, a materialelor rezultate în urma procesului de lucru sau chiar în elemente ce urmau a fi folosite în expoziție însă și-au pierdut scopul între timp – și atribuindu-le acestor obiecte potențialul de a deveni o lucrare de artă – au folosit la amenajarea spațiului galeriei pentru a recrea un mediu distopic, un fel de oglindă a modului în care pare să se înfățișeze lumea de astăzi.

WDIFLMEDBTM se referă la asumarea acestui rol, de a fi un spectator aflat în imposibilitatea sau în refuzul de a influența ceea ce ochii săi înregistrează, întocmai ca și cum am fi privitorii unui film. O imagine oferă o singură perspectivă – presupus obiectivă, însă confruntată cu spațiul real, ea capătă un rol restrictiv – restricționează punctul de vedere. “- text de Alina Ion

Categorised in:

This post was written by Galeria Posibilă

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *