Like Water Under the Bridge – Andrei Mateescu

October 9, 2019 8:20 am Published by Leave your thoughts

RO
Like Water Under the Bridge – Andrei Mateescu
Versuri de Jasmina Al-Qaisi
Vernisaj: NAG, 11 octombrie, ora 20:00
Curator: Raluca Nestor Oancea

Cum pot fi abordate teme ca Ascunderea, Uitarea sau Abandonarea în tratarea unui context în care acestea predomină? Mai mult, cum se poate realiza acest lucru utilizând fotografia, un mediu inerent caracterizat de actul documentării și amintirii?
Segmentul Dunării ce trece prin România este cel mai lung și în mod ironic cel mai neglijat și slab documentat deopotrivă. O situație ce, deși își are originile în managementul prost din timpul regimului comunist, se datorează în mare parte sistemelor corupte și ineficiente ce l-au urmat, ducând la pauperizarea lentă dar sigură a comunităților din bazin. Acesta e fondul pe care a luat naștere Like Water Under the Bridge, format în multiple straturi, fiecare căutând să consolideze și totodată să submineze rolurile obișnuite ale fotografiei.
Unul dintre straturi constă în reînscenarea și capturarea unui gest simplu, dar care aduce în discuție tocmai noțiunile de mai sus de abandon, uitare sau ascundere – aruncarea și fotografierea în aer a mai multor obiecte găsite în Dunăre sau pe malurile din bazinul său. Reînscenarea funcționează ca o suspendare între lumi și se joacă cu caracterul aparent imediat și candid al cadrului, lumina blițului fiind de obicei singura dovadă a contrariului.
Temă recurentă a seriei a prezenței versus absenței, alături de alt tip de joc cu lumina, se găsește în fotogramele realizate cu ajutorul obiectelor găsite. Aici actul imprimării pe material fotosensibil funționează în egală măsură ca dovadă și ca lipsă a acesteia, prezența fiind confirmată de absența întunericului pe emulsia fotografică.
Similar, peisajele din care obiectele au fost ridicate reprezintă la rândul lor peisaje ascunse. De multe ori greu accesibile pentru niște turiști, cunoscute doar de către localnici, aparținând într-o anumită măsură doar lor (atât cât mai poate orice bucată de pământ să aparțină oamenilor), aceste locuri par la rândul lor uitate de Industrie sau Consumerism deocamdată. O folie subțire de plastic e folosită în prezentarea fotografiilor, acoperind peisajele, lăsând la latitudinea vizitatorului cât își doresc sa vadă. Fluxul și curgerea răului sunt manifestate, la fel cum se întâmplă și cu aerul – suflat de un ventilator creator de forme temporare.

Expoziția este deschisă până la data de 26 octombrie.
Program de vizitare:
joi – sâmbătă: 16:00-20:00

//

EN
Like Water Under the Bridge – Andrei Mateescu
Verses by Jasmina Al-Qaisi
Opening: NAG, October 11th, at 8pm
Curator: Raluca Nestor Oancea

How does one tackle the Hidden, Forgotten or Abandoned when approaching a context to which these categories apply? Moreover, how does one do this using photography, a medium inherently imbued with the acts of remembrance and documenting.
The Danube segment that passes through Romania is ironically both the longest and the most neglected and poorly documented. A situation that, although has its roots in the poor management during the communist regime, has come to pass mostly due to the corrupt systems that followed, characterized either by incompetence or by plundering schemes leading to impoverished communities in the basin. It’s on this background that Like Water Under the Bridge operates, while being comprised of multiple forms and layers, each simultaneously enforcing and undermining photography’s customary roles.
One of the layers manifests itself in restaging and capturing of a gesture that, although seemingly banal, puts into discussion the aforementioned notions of hiding, forgetfulness and/or abandon – in this particular case the throwing of various objects (found) in the Danube or on its shores. Re-staging it toys with the apparent immediacy present in the frame, the flash’s hard light usually serving as the only evidence of the contrary. Capturing it has the power to bring forth the objects, to make them main characters, to make their matter shine.
The same play of light and on the series’ recurring theme of presence and absence is revealed on another level, by photograms made using the thrown objects. Here imprint inherently functions both as proof and lack thereof, presence being certified by the absence of darkness on the photographic emulsion.
Similarly, the landscapes from which the objects have been chosen represent hidden landscapes. Not accessible to regular tourists, known just by locals, belonging to the people of the Danube (to the extent that any piece of land can belong to humans anymore), these places too seem forgotten by Industry or Consumerism for now. A thin plastic veil is used in presenting the photographs, covering the landscapes, leaving the viewer to choose if or how much they want to see. The flux and the flow of the river manifest here, as is the air – blown by a fan, giving birth to momentary forms.

The exhibition is open until the 26th of October.
Visiting schedule:
Thursday – Saturday: 16:00 – 20:00

Categorised in:

This post was written by Galeria Posibilă

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *