Peisaj | Fotogalerie Wien găzduită de Galeria Posibilă

March 18, 2019 7:57 am Published by Leave your thoughts

Ro

Artiști: Thomas Albdorf, Robert Bodnar, Markus Guschelbauer, Michael Höpfner, Claudia Rohrauer, Lea Titz.

Fotogalerie Wien prezintă, în București, șase artiști austrieci în a căror operă tema peisajului joacă un rol important sau central în diferite feluri: transformarea și intervenţiile în peisaj în relaţie cu agricultura și procesele artistice; reprezentarea tehnică și știinţifică și explorarea peisajului în ceea ce privește vremea, lumina și rotaţia pământului; percepţia peisajului ca reflecţii reflexive de media, observaţii personale și juxtapuneri, dar și abordarea ludică din punct de vedere artistic a imaginaţiei în opoziţie cu realitatea și experienţa fizică și mentală a peisajului.

Proiectele de schimb de experienţă realizate împreună cu galerii și instituţii de artă internaţionale constituie un element principal al programului expoziţional al galeriei Fotogalerie Wien încă de la mijlocul anilor 1980.

„Peisaj” este a doua parte a schimbului de expoziții care a început în septembrie 2018 cu „Landschaft”, o expoziție care prezenta peisajul din perspectiva artiștilor selectați de Galeria Posibilă.


Fotogalerie Wien, aflată la WUK, unul dintre cele mai mari centre culturale din Europa, a fost fondată în 1981 de Josef Wais. Galeria este condusă de un colectiv care numără în primul rând artiști, dar și doi istorici de artă. Membrii colectivului dezvoltă idei de expoziţii, concepte de galerie și diferite aspecte programatice prin discuţii bazate pe perspective subiective și idei variate, vizionarea numeroaselor portofolii primite în cadrul unor întâlniri periodice și schimbul frecvent de informaţii cu experţi și instituţii locale și internaţionale.


Expoziția este posibilă prin sprijinul forumul cultural austriac în București.

Program de vizitare:
22 martie – 04 mai 2019
joi – sâmbătă, 17.00 – 21.00


Eng

Artists: Thomas Albdorf, Robert Bodnar, Markus Guschelbauer, Michael Höpfner, Claudia Rohrauer, Lea Titz.

Fotogalerie Wien presents six Austrian artists in Bucharest, in whose work the topic of landscape plays an important or central role in many different ways: transformation of and interventions in the landscape in relation to agriculture and artistic processes; technical and scientific representation and exploration of landscape in terms of weather, light conditions, earth rotation; perception of landscape as media reflexive reflections, personal observations and juxtapositions as well as the artistically playful handling of imagination versus reality and physical and mental landscape experiences.

Art exchange projects with foreign galleries and institutions have been an integral part of the exhibition program of Fotogalerie Wien since the mid-1980s.
“Peisaj” is the second part of the art exchange which began in september 2018 with “Landschaft”, an exhibition showing the view of artists selected by Galeria Posibilă on the same subject.


Fotogalerie Wien, located at WUK—one of the largest Culture Centers in Europe, was founded in 1981 by Josef Wais. The gallery is run by a collective which consists mainly of artists plus two art historians. The members of the collective develop exhibition ideas, gallery concepts and various programmatic aspects in discussions drawing upon diverse subjective perspectives and ideas, the viewings of numerous submitted portfolios at regular meetings, and the frequent exchange of information with local and international experts and institutions.


This exhibition is possible with the support of forumul cultural austriac in Bucharest.

Opening hours:
22.03 – 04.05.2019
Wednesday – Saturday, 5 – 9 pm.

Categorised in:

This post was written by Galeria Posibilă

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *